Kommersiell optimering

Prissättning – Ditt företags outnyttjade källa till högre lönsamhet?

Visste du att prissättning är det verktyg som både ger störst och snabbast effekt på ett företags vinstmarginal?

Trots den stora potentialen är det inte många företag som aktivt arbetar med prissättning. I stället fokuserar de på kostnadseffektiviseringar och andra initiativ för att öka försäljningsvolymen, där de ekonomiska fördelarna ofta är betydligt lägre.

Axholmen hjälper kunder att identifiera och frigöra den potential som finns att utvinna från aktivt arbete med prissättning. Projekten är ofta självfinansierande då de innebär betydande finansiell uppsida. Nedan kan du läsa mer om nyckelområden per bransch, den typiska potentialen och hur ett samarbete kan se ut.

Kontakta oss gärna för en mer ingående diskussion!

Prissättning är ett centralt ämne för SaaS- och mjukvarubolabolag. Genom att se över paketering och prissättning kan vanligtvis de årliga återkommande intäkterna (ARR) ökas med 10–20%, samtidigt som det också har en positiv effekt på andra faktorer som exempelvis net retention rate (NRR) och företagets värdering.

Läs mer

Att ha strukturerad prissättning kan innebära betydande potential för tjänsteföretag. Enligt vår erfarenhet kan utformningen av erbjudandet, prissättningen och en värdebaserad försäljning resultera i en marginalökning med 2–5 procentenheter.

Läs mer

Att systematiskt arbeta med exempelvis värdebaserad prissättning, rabattstyrning, handelsvillkor och försäljning kan ge en marginalökning på 2–5 procentenheter för industri- och kemiföretag.

Läs mer

Att systematiskt arbeta med exempelvis värdebaserad prissättning, handelsvillkor och kampanjeffektivitet kan ge en marginalökning på 2–5 procentenheter för konsumentvaruföretag.

Läs mer

Prissättning har en betydande potential för företag inom detaljhandeln. Att systematiskt arbeta med exempelvis kundsegmentering, sortiment, prisintervaller och effektivitet i kampanjer kan ge en marginalökning på 2–5 procentenheter.

Läs mer

Lokal närvaro, global räckvidd

Kraften i prissättning

Rätt använt är prissättning ett nyckelverktyg som kan hjälpa företag att driva tillväxt på intäktssidan, öka lönsamheten och höja företags- eller aktieägarvärdet:

 • Omedelbar effekt på nedersta raden: En prishöjning ökar direkt resultatet på nedersta raden (under förutsättning att allt annat är lika)
 • Betydande lönsamhetsökning: En studie av noterade bolag som ingår i OMXS30 visar att om företag höjde priserna med endast 1 procent skulle deras genomsnittliga rörelsevinst öka med 9 procent (under förutsättning att allt annat är lika)
 • Driver värdering / aktieägarvärde: Ökningen av lönsamheten från en prishöjning påverkar vanligtvis aktieägarvärdet, då en ökad lönsamhet multipliceras med en vinstmultipel för att härleda företagets värdering
 • Relativt enkelt att genomföra: Prisförändringar kräver inte mycket investeringar och kan i många fall genomföras över en natt

SaaS och Mjukvara

Prissättning är ett centralt ämne för SaaS- och mjukvarubolabolag. Genom att se över paketering och prissättning kan vanligtvis de årliga återkommande intäkterna (ARR) ökas med 10–20%, samtidigt som det också har en positiv effekt på andra faktorer som exempelvis net retention rate (NRR) och företagets värdering.

Vanliga utmaningar vi löser för mjukvaruföretag inkluderar:

 • Segmentering av kunder baserat på behov och användning
 • Utveckling av paket baserade på det upplevda värdet av funktionaliteter
 • Val av prismodell som gynnar både dina kunder och ditt företag
 • Fastställande av pris- och rabattnivåer anpassade till betalningsviljan
 • Möjliggöra för säljteamet att argumentera utifrån värde i stället för pris
 • Migrering av kunder till en ny pris-/erbjudandemodell

Tjänsteföretag

Att ha strukturerad prissättning kan innebära betydande potential för tjänsteföretag. Enligt vår erfarenhet kan utformningen av erbjudandet, prissättningen och en värdebaserad försäljning resultera i en marginalökning med 2–5 procentenheter.

Vanliga utmaningar vi löser för tjänsteföretag inkluderar:

 • Segmentering av kunder baserat på behov för att fokusera resurser och styra prissättningen
 • Utformning av paketlösningar för att underlätta säljprocessen
 • Framtagande av prenumerationserbjudanden för att öka återkommande intäkter
 • Val av prismodell som baseras på resultat i stället för kostnader
 • Fastställande av pris- och rabattnivåer anpassade efter kunders betalningsvilja

Industri och Kemikalier

Att systematiskt arbeta med exempelvis värdebaserad prissättning, rabattstyrning, handelsvillkor och försäljning kan ge en marginalökning på 2–5 procentenheter för industri- och kemiföretag.

Vanliga utmaningar vi löser för företag inom industri och kemikalier inkluderar:

 • Utveckling av värdebaserad prissättningslogik baserat på de faktorer som driver värde för kunden
 • Utformning av modeller för att styra rabatter baserat på kundspecifika faktorer
 • Monetarisering av eftermarknaden genom att justera priser på reservdelar och serviceavtal
 • Formulering och förhandling av handelsvillkor som driver önskat beteende hos handelspartners
 • Möjliggöra för säljteamet att argumentera utifrån värde i stället för pris
 • Upprättning av en systematisk process för anbud, som inkluderar förberedelse, genomförande och uppföljning

Konsumentvaror

Att systematiskt arbeta med exempelvis värdebaserad prissättning, handelsvillkor och kampanjeffektivitet kan ge en marginalökning på 2–5 procentenheter för konsumentvaruföretag.

Vanliga utmaningar vi löser för konsumentvaruföretag inkluderar:

 • Segmentering av kunder baserat på deras behov
 • Utveckling av värdebaserade prismodeller baserade på de faktorer som driver värde för kunden
 • Utformning av kampanjer som driver försäljning utan att i onödan kompromissa på marginaler
 • Formulering och förhandling av handelsvillkor som driver önskat beteende hos handelspartners
 • Introduktion av funktioner och processer för prissättning, styrning och rapportering

Detaljhandel

Prissättning har en betydande potential för företag inom detaljhandeln. Att systematiskt arbeta med exempelvis kundsegmentering, sortiment, prisintervaller och effektivitet i kampanjer kan ge en marginalökning på 2–5 procentenheter.

Vanliga utmaningar vi löser för företag inom detaljhandeln inkluderar:

 • Segmentering av kunder baserat på behov och köptillfällen
 • Bestämma varors roller (image/variation/svans) och utifrån dessa sätta sortiment- och prissättningsregler
 • Utformning av kampanjer som driver försäljning utan att i onödan kompromissa på marginaler
 • Skapa attraktiva lojalitetsprogram för att behålla kunder
 • Introduktion av funktioner och processer för prissättning, styrning och rapportering

Projektalternativ

I över 15 år har vi hjälpt företag att förbättra konvertering, optimera erbjudanden och maximera effekterna av prisrevideringar med en bevisad positiv ROI i 100% av projekten under denna tidsperiod.

Genom att skräddarsy projektets omfattning och utformning i samarbete med våra kunder säkerställer vi att resurser läggs där de får störst påverkan.

Vill du veta mer?

Milosz Tersmeden, Partner och VD

15 års erfarenhet av B2B och B2C Commercial Excellence-projekt inom Tillverkning, Logistik, Transport, SW/HW, Professionella tjänster, Outsourcing, Finansiella tjänster och Konsumentvaror.

milosz.tersmeden@axholmen.com

+46 76 161 21 99

LinkedIn

Felix Mörée, Partner

Specialist på kommersiell strategi som hjälper företag med bland annat marknadsföring, prissättning och försäljning, samt författare av fyra böcker om att förbättra företags prissättning och lönsamhet.

felix.moree@axholmen.com

+46 70 332 45 29

LinkedIn

Referens-case