Hur vi gör

Vad kännetecknar vårt arbetssätt som management­konsulter?

Personliga, pragmatiska och resultatfokuserade leveranssätt. Det här är ord som våra kunder ofta lyfter fram som de mest kännetecknande, jämfört med våra kollegor i branschen.
Vi arbetar tillsammans med dig i erfarna team, anpassade efter uppdraget och dina utmaningar. Ett pragmatiskt förhållningssätt och stor integritet går som en röd tråd från start till mål. På så sätt säkerställer vi ett bestående resultat och att din organisation är starkare efter vårt arbete.

Vi kallar det ’The Axholmen Way’.

The Axholmen way

Bästa lösningarna för din organisation

Det är ingen slump att vår leveransmodell bygger på ett inkluderande och kollaborativt arbetssätt. Ensam är som bekant sällan stark. De bästa och mest bestående lösningarna görs tillsammans med dig och din organisation.

Tillsammans

Vi skapar dynamik mellan expertisen i din organisation och kunskapen hos våra managentkonsulter. Tillsammans arbetar vi fram de rätta förutsättningarna till förändring, utveckling och tillväxt. Vi jobbar i effektiva team, prestigelöst, pragmatiskt och hypotesbaserat. På så sätt uppnår vi de bästa resultaten, dessutom till högre kostnadseffektivitet.

Kompetenta

Våra team har en gedigen erfarenhet av att lösa kritiska affärsutmaningar och leverera bestående resultat. Alla konsulter är handplockade för sin kompetens, drivkraft och genuina affärsfokus.

Starkare

Målsättningen är tydlig redan från start – det handlar om att skapa en starkare organisation. En organisation som förvaltar, utvecklar, motiverar och ger dina medarbetare möjlighet att växa.

Ett av Axholmens mer bestående och värdeskapande bidrag är att vi kom ut ur projektet och samarbetet som en starkare organisation.

Erik Lautmann, fd VD Jetpak

Det enkla är oftast det bästa

  • Hypotesdrivet, itererande arbetssätt med fokus på att identifiera och verifiera värdeskapande och genomförbara aktiviteter som snabbt når målet.
  • Strategiska och erfarna managementkonsulter – analysförmåga och implementationskraft i en effektiv kombination.
  • Stor förmåga att snabbt förstå viktiga affärsutmaningar och manövrera i din organisation.
  • Utan att tumma på vår integritet hittar vi de bästa lösningarna för din organisation. Här kan ibland etablerade sanningar och heliga kor behöva utmanas – allt för att försäkra oss om de bästa lösningarna.

Mätbara resultat

Tycker du också att managementkonsulter ska motiveras av faktiska resultat? Vi på Axholmen arbetar alltid mot mätbara resultat och kan erbjuda en modell där vi delar den kommersiella risken med dig som kund.

  • Fundamentet i vårt arbetssätt är att snabbt skapa mätbara faktiska resultat, där vi utvärderar vår framgång utifrån den påverkan vi faktiskt har på resultatet. Inga teoretiska skugguppföljningar, med andra ord.
  • Resultatet är det viktiga – inte den planerade vägen dit. Med ett pragmatiskt och prestigelöst synsätt anpassar vi leveransen efter förändrade förhållanden.
  • Vi kan knyta delar av vårt arvode till projektets överenskomna mål och utfall och på så sätt dela den kommersiella risken med ditt företag.

Axholmen has delivered real value to many of our portfolio companies in the Nordics. They are uniquely able to address value creation strategies through tried-and-true methods and high quality engagement with their clients.

Robert J. Nicewicz Jr., Abry Partners

Relaterade inlägg

Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

Läs mer

Tillbaka till Framtiden – att börja den digitala resan i rätt ände

Idag står digitalisering högt upp på många företags agendor, men trots detta saknas ofta en tydlig digitaliseringsstrategi. Många investerar i ny teknologi för att lösa problem utan att ha en klar bild av hur dessa investeringar förhåller sig till företagets övergripande mål. Här summerar vi ett antal steg för att säkerställa att den digitala resan börjar i rätt ände och därmed bidrar till ett långsiktigt och konkret affärsvärde.

Läs mer