Hur vi gör

Vårt arbetssätt

Våra klienter lyfter ofta fram vårt samarbetsnära, pragmatiska och resultatfokuserade leveranssätt som den mest utmärkande egenskapen jämfört med våra konkurrenter. Genom att arbeta nära våra kunder, oftast i små team med ett pragmatiskt förhållningssätt och hög integritet säkerställer vi bestående resultat och en organisation som är starkare när vi lämnar. Vi kallar det ’The Axholmen Way’.

The Axholmen way

Aktivering och involvering

Vår filosofi är att de bästa lösningarna och mest bestående förändringarna uppnås i nära samarbete med kundens organisation. Vår leveransmodell bygger därför på ett inkluderande och kollaborativt arbetssätt:

 • Genom ett nära samarbete skapar vi dynamik mellan den expertis som finns i kundens organisation och den kunskap som vårt team för med sig. Dessutom skapas genom samarbete ett bestående, internt ägarskap för förändringen samt utmärkta förutsättningar att få organisationen att utvecklas och växa längs vägen.
 • Våra team är relativt små då vi starkt tror på att bästa resultat åstadkoms i tätt integrerade team av konsulter och kundmedarbetare, snarare än via isolerade konsultteam. Vidare resulterar mindre team i en högre kostnadseffektivitet då den egna organisationens kompetens tas tillvara.
 • Vår leveransmodell ställer höga krav på våra konsulter vad gäller erfarenhet och kompetens och inte minst förmåga att inkludera kunden i arbetet, därför handplockar vi konsulter både utifrån sina starka professionella bakgrunder men också sociala och pedagogiska färdigheter.
 • Vår yttersta målsättning är att vi efter projektets avslut lämnar en starkare kundorganisation bakom oss, med förmåga och motivation att förvalta och vidareutveckla arbetet, och där involverade personer utvecklats i sina karriärer.

Ett av Axholmens mer bestående och värdeskapande bidrag är att vi kom ut ur projektet och samarbetet som en starkare organisation.

Erik Lautmann, fd VD Jetpak

Pragmatisk leveransmodell och stark integritet

Pragmatism är ett av våra ledord och vi är starkt övertygade om att de bästa lösningarna ofta är de enklaste. Vi fixerar oss inte vid standardiserade ramverk och leveransmodeller utan arbetar hela tiden mot enkla, effektfulla lösningar.

 • Vi tillämpar en hypotesdriven, itererande arbetsmodell med fokus på att identifiera och verifiera värdeskapande och genomförbara aktiviteter för att snabbt nå målet.
 • Vi är både strategiska och konkreta – analysförmåga och implementationskraft i kombination.
 • Våra erfarna konsulter besitter mycket god förmåga att förstå viktiga affärsutmaningar snabbt och effektivt manövrera i nya organisationer.
 • Vårt uppdrag består alltid av att hitta den bästa lösningen för våra klienter och vi tummar aldrig på vår integritet. Vid behov utmanar vid etablerade sanningar hos vore klienter för att försäkra oss om den bästa lösningen uppnås.

Resultat i böckerna

Vår syn är att moderna konsulttjänster motiveras av de faktiska resultat och finansiella värden som de skapar. I våra projekt arbetar vi mot mätbara effekter på resultatraden samt är villiga att dela den kommersiella risken med våra klienter.

 • Fundamentet i vårt arbetssätt är att snabbt skapa mätbara faktiska resultat och vi utvärderar vår framgång utifrån den påverkan vi har på resultatraden, inte genom teoretiska skugguppföljningar.
 • För oss är resultatet det viktiga, inte att den initialt planerade vägen dit följs. Vi är pragmatiska, prestigelösa och flexibla med att anpassa vår leverans efter förändrade förhållanden.
 • I många av våra projekt har vi valt att dela den kommersiella risken med klienten och knyta betydande delar av vårt arvode till realiseringen av projektets överenskomna mål.

Axholmen has delivered real value to many of our portfolio companies in the Nordics.  They are uniquely able to address value creation strategies through tried and true methods and high quality engagement with their clients.

Robert J. Nicewicz Jr., Abry Partners

Relaterade inlägg

Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

Läs mer

Tillbaka till Framtiden – att börja den digitala resan i rätt ände

Idag står digitalisering högt upp på många företags agendor, men trots detta saknas ofta en tydlig digitaliseringsstrategi. Många investerar i ny teknologi för att lösa problem utan att ha en klar bild av hur dessa investeringar förhåller sig till företagets övergripande mål. Här summerar vi ett antal steg för att säkerställa att den digitala resan börjar i rätt ände och därmed bidrar till ett långsiktigt och konkret affärsvärde.

Läs mer