Tjänster

Öka aktieägarvärdet med rätt strategi

Hur jobbar din ledningsgrupp med utveckling och formulering av strategi för att maximera ert företags aktieägarvärde? Axholmen specialiserar sig på att utveckla bolagsstrategi tillsammans med din ledningsgrupp. Vi jobbar tätt med din organisation och era kunder, som känner era produkter och era marknader allra bäst.

Strategiformulering

Fokuserad på aktieägarvärde: Vi undviker teoretisk perfektion och fokuserar på aktiviteter som på ett mätbart sätt förbättrar bolagets aktieägarvärde.

Genomförbar: Vi jobbar tillsammans med ledningsgrupp vid framtagning av strategin vilket säkrar verklighetsförankring och skapar rätt förutsättningar för exekvering.

Konkret: Vi omvandlar strategisk inriktning till initiativ där aktiviteternas effekt skapar verklig förbättring.

Mätbar: Vi formulerar strategiska mål som kan mätas finansiellt med relevanta ledande och släpande KPIer för uppföljning av framsteg och effekt.

Förankrad: Vi grundar er strategi på de faktiska kund- och marknadsförhållanden som försäljningsteamet möter dagligen.

Realisering av strategi

Framgångsrika strategier förverkligas – och de resulterar i värderingsförbättringar som aktieägarna efterfrågar. Det styr prioriteringen till de viktigaste initiativen.

Vi är specialiserade på att formulera genomförbara åtgärder för att uppnå finansiella mål, i kombination med förenklad och effektiv uppföljning. Baserat på strategin definierar vi de åtgärder som behövs för att nå resultaten. Vi säkrar en tydlig koppling från varje strategisk aktivitets utfall till resultaträkning och balansräkning. Vi konkretiserar nödvändiga investeringar och förväntade ledtider för genomförandet av varje aktivitet, vilket säkerställer verklighetsförankring och genomförbarhet. Vi använder beprövade metoder för att följa den strategiska planen och tydligt styra mot att nå avsedd värderingsförbättring i tid. Under implementationen finns Axholmen med för att facilitera, vi stöttar med revision av åtgärder så att inte momentum förloras vid uppkomst av oväntade hinder.

Vår metod och expertis

Dataorienterade: Vi jobbar datadrivet för att förstå ert bolags potential och tar avstamp i nulägesbild genom analys av bolags- och försäljningsdata, kundintervjuer, intervjuer med presumtiva kunder, intervjuer med förlorade kunder, expertintervjuer, kartläggning av konkurrenter och marknadsutveckling.

Nära samarbete: Vi är specialister på att jobba nära er organisation för att på bästa sätt stötta i utvecklingen av er strategi.

Nischexpertis: Vi har som ett komplement ett globalt nätverk av markandsexperter som kompletterar er befintliga marknads- och kundkännedom.

Seniora team: Vi utför projekt i mer seniora team med mångårig erfarenhet av strategisk utveckling. Detta gör att vi snabbt kan dra rätt slutsatser från vad data faktiskt säger och bistå med rådgivning baserat på tidigare framgångsrika strategiformuleringar.

Kontakta mig

20 års erfarenhet av att skapa resultat på sista raden genom sourcing & outsourcing, effektiviseringar och förflyttningar i operativmodell, organisationsdesign och -dimensionering, working capital-effektiviseringar och prisoptimering i stora och medelstora företag i olika branscher, både som konsult och i linjeroller.

Erik Mokvist, Partner

ERIK.MOKVIST@AXHOLMEN.SE

+46 70 749 14 95

LinkedIn

Relaterade inlägg

Hållbar resursplanering – fem nyckelsteg för att lyckas

Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

Läs mer

Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

Läs mer