Tjänster

Öka lönsamheten genom förbättrad effektivitet

Hur bibehåller du företagets konkurrenskraft i en värld som ständigt förändras? Vi hjälper dig som kund med effektivitetsförbättringar genom hela förändringsresan. I praktiken handlar det om att identifiera, prioritera och genomföra de aktiviteter som förväntas ge störst resultat.

Kostnadsreduktions­program

Behöver du göra kostnadsbesparingar i verksamheten? Två viktiga förutsättningar för att lyckas är ett stort engagemang i organisationen och en gemensam syn på vägen framåt. En av de stora utmaningarna är att våga utmana de nuvarande arbetsmetoderna och hitta nya kreativa lösningar. Förmodligen finns kunskapen redan i din organisation, men kanske behöver du hjälp att använda den rätt?

Gemensam målbild

Det är viktigt att din organisation har en gemensam bild av behovet av förändring och att medarbetare som påverkas av förändringen förstår och accepterar detta. Våra management-konsulter har en gedigen erfarenhet av att stötta och guida organisationer med effektiva kostnadsreduktionsprogram. Vi samlar organisationen bakom en gemensam målbild om vad förändringen kommer att innebära och anpassar angreppssättet efter din organisations unika situation.

Resursoptimering

För att skapa en hög effektivitet krävs det givetvis att du använder resurserna på bästa möjliga sätt. Exempel på verktyg är att se över anställningsmixen, införa arbetsrotation, skapa effektiva arbetsscheman eller öka flexibiliteten med bemanningsföretag. Men hur utmanar du i personalefterfrågan? För att nå hög personaleffektivitet behöver även personalefterfrågan optimeras mot din tillgång av personal.

Interna benchmarks

Vi på Axholmen hjälper dig att lyckas med resursplaneringen. Våra erfarna management-konsulter har gedigen kunskap och stor förståelse för personalefterfrågan och dess förbättringspotential bland annat genom att använda interna benchmarks kombinerat med datadriven modellering. Exempel på lämpliga åtgärder kan vara automatisering, eliminering av icke värdeskapande aktiviteter eller styrning/planering av icke tidskritiska aktiviteter.

Sourcing

Vi stöttar utvecklingen av din inköpsorganisation inom en rad områden. Med gedigen erfarenhet av strategi- och organisationsutveckling kan vi bland annat utveckla inköpsroller och etablera nya strukturer som exempelvis design av din inköpsorganisation, processer och vidareutveckling av kategoristyrning. Dessutom kan vi identifiera och realisera besparingar på externa tjänster och produkter, ända in till förhandling och nya kontrakt efter dina önskemål.

Effektivitetsförbättringar

Vi finns vid din sida med effektivitetsförbättringar – allt från att identifiera inköpsbesparingar (per kategori eller som ett program) till att implementera och förhandla. Dessutom erbjuder vi rådgivning inom supplier relationship management (SRM) med ramverk, styrning och leverantörssegmentering.

Kontakta mig

20 års erfarenhet av att skapa resultat på sista raden genom sourcing & outsourcing, effektiviseringar och förflyttningar i operativmodell, organisationsdesign och -dimensionering, working capital-effektiviseringar och prisoptimering i stora och medelstora företag i olika branscher, både som konsult och i linjeroller.

Erik Mokvist, Partner

ERIK.MOKVIST@AXHOLMEN.SE

+46 70 749 14 95

LinkedIn

Relaterade inlägg

Hållbar resursplanering – fem nyckelsteg för att lyckas

Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

Läs mer

Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

Läs mer