Inspiration

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2024

Axholmens VD-studie 2024 visar en fortsatt låg tilltro till det makroekonomiska klimatet, även om pessimismen är något lägre jämfört med förra årets rekorddystra utsikter. Däremot finns det tydliga branschspecifika skillnader, där företagen inom byggsektorn ser mörkt på framtiden medan detalj- och partihandeln samt företagstjänster tror på ett bättre 2024 än 2023.

Läs mer i Axholmens fjortonde VD-studie, i samarbete med Affärsvärlden.

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2023

Årets VD-studie visar en pessimistisk syn inför 2023, där majoriteten förväntar sig fortsatt negativ påverkan av omvärldsfaktorer såsom inflation, höga energipriser, brist på varor och svag krona. Detta är en stor kontrast till förra årets VD-studie där tilltron till den makroekonomiska utvecklingen var rekordhög.

Läs mer i Axholmens trettonde VD-studie, i samarbete med Affärsvärlden.

Läs mer

Prisoptimering – när analys blandas med psykologi

Axholmens erfarenhet är att många företag har en stor, outnyttjad potential inom prissättning, där optimering är ett redskap för tillväxt och lönsamhet. Djup förståelse för korrelationen mellan pris, kommersiell modell, erbjudandepaketering och köpkriterier är nyckelfaktorer, men det kommer inte ta er hela vägen. Det psykologiska motståndet inom organisationen, som ofta drivs av en överdriven rädsla för negativa kundreaktioner, är den vanligaste anledningen till att företag inte når full potential. (Whitepaper skrivet på Engelska)

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2022

Axholmens VD-studie för 2022 visar på den mest positiva synen inför ett kommande år som har uppmäts sedan starten 2010. Läs mer om vad svenska VD:ar tror inför framtiden, samt vad SEBs Johan Javeus säger om resultaten från studien. Läs mer i Axholmens tolfte VD-studie som genomförs i samarbete med Affärsvärlden

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2021

Ta del av om hur svenska bolag påverkades av pandemin, samt vad VDar förutspår ska ske under 2021 i Axholmens VD-studie inför 2021, och i Affärsvärlden, där även SEBs chefsstrateg Johan Javeus har intervjuats baserat på slutsatserna.. Läs mer i Axholmens elfte VD-studie som genomförs i samarbete med Affärsvärlden

Läs mer

Prisoptimering

För många företag kommer majoriteten av intäkterna från en befintlig kundbas i form av löpande avtal eller nya affärer från befintliga kunder. Prisjusteringar eller transiton till en ny prismodell kan vara mycket viktiga värdeskapare – sju framgångsfaktorer som vi anser i hög grad påverkar acceptansgraden oberoende av industri och geografi

Läs mer