Om oss

Vår historia

Axholmen grundades 2007 i Stockholm med idéen att leverera ett modernt svenskt alternativ till de globala managementkonsultfirmorna. Under de senaste 10+ åren har vi arbetat tillsammans med över 100 kunder inom områden såsom lönsamhetsförbättringar och investeringar

Axholmen grundades baserat på en vision att utmana traditionella sätt att utveckla kundens affär

Axholmen är ett managementkonsultföretag som grundades med idén att skapa ett enklare och mer resultatfokuserat sätt att leverera konsulttjänster.

Vår filosofi är att konsulttjänster ska leda till bestående och konkreta resultat. Därför är vi också beredda att dela kommersiell risk och knyta vårt arvode till det värde vi skapar tillsammans med vår kund.

Vårt kärnerbjudande är att lösa viktiga affärsutmaningar relaterat till förbättrad lönsamhet, och vi har erfarenhet från de flesta branscher.

Vi är kompromisslösa i vår rekrytering, och våra konsulter är handplockade för sina starka referenser, sitt engagemang och sin kompetens.

Våra medarbetare

Axholmens konsulter är handplockade för sina starka referenser, sin kompetens och sitt engagemang.

Milosz Tersmeden

Milosz Tersmeden

Managing Partner and CEO

Läs mer
Milosz Tersmeden

Managing Partner and CEO

Richard Cecchini

Richard Cecchini

Partner

Läs mer
Richard Cecchini

Partner

Alexander Fahnehjelm

Alexander Fahnehjelm

Läs mer
Alexander Fahnehjelm
Daniel Bajka

Daniel Bajka

Principal

Läs mer
Daniel Bajka

Principal

Johannes Brunegård

Johannes Brunegård

Läs mer
Johannes Brunegård
Isabelle Vännström

Isabelle Vännström

Läs mer
Isabelle Vännström
Erik Mokvist

Erik Mokvist

Partner

Läs mer
Erik Mokvist

Partner

Caroline Öhrberg

Caroline Öhrberg

Partner

Läs mer
Caroline Öhrberg

Partner

Amanda Lundell

Amanda Lundell

Principal

Läs mer
Amanda Lundell

Principal

Jenny Hasselblad

Jenny Hasselblad

Chief of Staff

Läs mer
Jenny Hasselblad

Chief of Staff

Våra värderingar

Att utmana synsätt hos varandra och givna sanningar hos våra kunder är vår livsnerv. Genom att utmana skapar vi värde bortom facilitering och projektledning.

Vi fokuserar på det som skapar mest värde för kund. Vi vet att ”kundens framgång är Axholmens framgång” och vi strävar efter en win-win situation i alla våra kundrelationer.

Långsiktig framgång baseras på hög etik – en god affär ska vara god för vår kund långt efter avslutat uppdrag. Vi står upp för viktiga insikter även när sanningen kan vara obekväm.

Vi lyfter fram det affärsmässigt mest väsentliga och presenterar tydliga beslutspunkter. Vårt fokus är på syfte & mål och vi är beredda att anpassa medel och väg dit. Vi anpassar oss även till rådande kultur hos kund.

Vi lyfter fram det affärsmässigt mest väsentliga och presenterar tydliga beslutspunkter. Vårt fokus är på syfte & mål och vi är beredda att anpassa medel och väg dit. Vi anpassar oss även till rådande kultur hos kund.

Kontakta oss

  Hur vi behandlar dina personuppgifter

  Axholmen behöver behandla dina personuppgifter för att den tjänst vi erbjuder dig som kund eller kandidat ska kunna fullgöras samt för administration och uppföljning. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter framgår av vår integritetspolicy och Art 6 Dataskyddsförordningen. De personuppgifter vi kan komma att behandla är: ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress, ditt telefonnummer, din CV, kontonummer, löneuppgift, position samt i undantagsfall uppgift om hälsouppgift och facktillhörighet.

  Axholmen kommer att spara dina personuppgifter den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla det rådgivningsansvar Axholmen har till dig som kund/kandidat, så länge det uppfyller ändamålet med hanteringen och så länge det finns en laglig grund för behandlingen.

  Personuppgifter som lämnas till Axholmen kommer enbart att behandlas av Axholmen. Du kan vända dig till Axholmen:s dataskyddsombud Jenny Hasselblad på jenny.hasselblad@axholmen.se eller 0708-101674 med frågor om behandlingen av personuppgifter och du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Du har rätt att begära; tillgång till de personuppgifter vi behandlar, rättelse av felaktiga personuppgifter, att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.

  Du har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

  Länk till allmänna villkor samt integritetspolicy