Om oss

Vår historia

Axholmen grundades 2007 i Stockholm med idéen att leverera ett modernt svenskt alternativ till de globala managementkonsultfirmorna. Under de senaste 10+ åren har vi arbetat tillsammans med över 100 kunder inom områden såsom lönsamhetsförbättringar och investeringar

Axholmen grundades baserat på en vision att utmana traditionella sätt att utveckla kundens affär

Axholmen är ett managementkonsultföretag som grundades med idén att skapa ett enklare och mer resultatfokuserat sätt att leverera konsulttjänster.

Vår filosofi är att konsulttjänster ska leda till bestående och konkreta resultat. Därför är vi också beredda att dela kommersiell risk och knyta vårt arvode till det värde vi skapar tillsammans med vår kund.

Vårt kärnerbjudande är att lösa viktiga affärsutmaningar relaterat till förbättrad lönsamhet, och vi har erfarenhet från de flesta branscher.

Vi är kompromisslösa i vår rekrytering, och våra konsulter är handplockade för sina starka referenser, sitt engagemang och sin kompetens.

Att jobba på Axholmen

Axholmen söker de bästa strategi- och managementkonsulterna i Norden. Du tilltalas av vår filosofi att dela kundens mål och risk samt av att jobba nära kunden. Du är nyfiken, modig och intresserad av att vara med och bygga ett företag på stark frammarsch.

Vi använder medarbetarnas egna ord för att beskriva den viktigaste delen i vårt erbjudande – det som verkligen utmärker Axholmen och gör att vi trivs och stannar här.

Utvecklande och varierande uppdrag – vi gör uppdrag inom olika branscher, på företag av olika storlek och med varierande typer av utmaningar. Vi är ofta med från strategi/analys till hemtagning av resultat tillsammans med kunden.

Exponering mot seniora kunder – Axholmen jobbar ofta med seniora representanter från kunden, köpare är typiskt CXO eller affärsområdeschef. Vi arbetar också i små team där alla exponeras mot nyckelkunder.

Work-life balance – våra kunder ställer alltid mycket höga krav men med realistiska planer och en affärsmodell som gör att vi fokuserar på resultat snarare än antal timmar, får vi tid över till ett liv vid sidan om jobbet. Vårt kontor ligger i centrala Stockholm och majoriteten av våra kunder finns också i Stockholmsregionen, vilket ger relativt få resdagar.

Personlig kultur – det finns en tydlig gemenskap och inkluderande atmosfär, vi samarbetar och inspireras kors och tvärs i företaget och bryr oss om varandra. Vi har ingen extrem pyramidorganisation, vilket betyder att ledarskapet är mer personligt och individuellt.

Delaktighet i affärsutveckling – det finns alla möjligheter att bidra till Axholmens framgång, det är högt i tak och egna initiativ uppmuntras och uppskattas. Alla i företaget deltar aktivt i både strategi- och säljarbete.

Resultatbaserad affärsmodell – vi fokuserar på resultat och värde och kopplar gärna vår kommersiella modell till det värde vi är med och skapar. Affärsmodellen hjälper oss att arbeta pragmatiskt och fokusera på det som skapar värde.

Våra värderingar

Att utmana synsätt hos varandra och givna sanningar hos våra kunder är vår livsnerv. Genom att utmana skapar vi värde bortom facilitering och projektledning.

Vi fokuserar på det som skapar mest värde för kund. Vi vet att ”kundens framgång är Axholmens framgång” och vi strävar efter en win-win situation i alla våra kundrelationer.

Långsiktig framgång baseras på hög etik – en god affär ska vara god för vår kund långt efter avslutat uppdrag. Vi står upp för viktiga insikter även när sanningen kan vara obekväm.

Vi lyfter fram det affärsmässigt mest väsentliga och presenterar tydliga beslutspunkter. Vårt fokus är på syfte & mål och vi är beredda att anpassa medel och väg dit. Vi anpassar oss även till rådande kultur hos kund.

Vi lyfter fram det affärsmässigt mest väsentliga och presenterar tydliga beslutspunkter. Vårt fokus är på syfte & mål och vi är beredda att anpassa medel och väg dit. Vi anpassar oss även till rådande kultur hos kund.

Kontakta oss

  Hur vi behandlar dina personuppgifter

  Axholmen behöver behandla dina personuppgifter för att den tjänst vi erbjuder dig som kund eller kandidat ska kunna fullgöras samt för administration och uppföljning. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter framgår av vår integritetspolicy och Art 6 Dataskyddsförordningen. De personuppgifter vi kan komma att behandla är: ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress, ditt telefonnummer, din CV, kontonummer, löneuppgift, position samt i undantagsfall uppgift om hälsouppgift och facktillhörighet.

  Axholmen kommer att spara dina personuppgifter den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla det rådgivningsansvar Axholmen har till dig som kund/kandidat, så länge det uppfyller ändamålet med hanteringen och så länge det finns en laglig grund för behandlingen.

  Personuppgifter som lämnas till Axholmen kommer enbart att behandlas av Axholmen. Du kan vända dig till Axholmen:s dataskyddsombud Jenny Hasselblad på jenny.hasselblad@axholmen.se eller 0708-101674 med frågor om behandlingen av personuppgifter och du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Du har rätt att begära; tillgång till de personuppgifter vi behandlar, rättelse av felaktiga personuppgifter, att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.

  Du har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

  Länk till allmänna villkor samt integritetspolicy