Kommersiell optimering

Optimera dina intäkter

Vi hjälper våra kunder att analysera och lansera prioriterade initiativ för att maximera intäkter på ett lönsamt sätt i den existerande verksamheten.

Prissättning

I princip alla köpbeslut påverkas i någon grad av priset, vissa i större utsträckning än andra. Prisoptimering sker i flera steg, från strategi och modell till nivå och styrning, och tar avstamp i en förståelse för kundsegment, priselasticitet och priskänslighet. Axholmen har erfarenhet från samtliga steg och från att arbeta med såväl traditionella som mer värdebaserade prismodeller.

Prissättning – omedelbar effekt med begränsad affärsrisk

Go-to-market

I en omvärld som präglas av kundpreferenser i snabb förändring och hög förväntan om individualisering, blir förmågan att erbjuda rätt produkt i rätt kanal vid rätt tillfälle allt viktigare. Genom datadriven kundsegmentering och förståelse för vilka produkter och paketeringar som skapar reellt kundvärde i vilka kanaler, kan insatser fokuseras där de har störst effekt. Axholmen besitter god förmåga att bistå i utvecklingen och införandet av ett helhetskoncept för go-to-market och därmed skapa förutsättningar för lönsamhet, nya intäktsströmmar och bestående konkurrensfördelar.

Produkt- och kundlönsamhet

Axholmen har lång erfarenhet av att jobba med förståelse för verklig produkt- och kundlönsamhet samt hjälpa kunder identifiera och realisera de bästa åtgärderna utifrån den insikten. Stora resultateffekter kan nås genom till synes mindre förbättringar i exempelvis konverteringsgrad, churn och snittförsäljning per kund. Genom att dra nytta av innovation i produkterbjudandet ges chans till ökade intäkts- och vinstmöjligheter, t.ex. genom tjänstefiering av produkter (as-a-service), prenumerationsupplägg och liknande. Förståelse för kundkategorier utifrån intäkt och cost-to-serve möjliggör riktade åtgärder, från rena prisförhandlingar till t.ex. ökad satsning på värdeskapande tilläggstjänster.

Relaterade inlägg

Ansvarsfulla investeringar – en bra början på bättre affärer

Intresset för ansvarsfulla investeringar är stort och har vuxit starkt senaste decenniet. Baserat på dialoger med fler än 60 ledande europeiska kapitalägare och -förvaltare belyser vi i detta white paper betydelsen av ansvarsfulla investeringar, de utmaningar investerare står inför samt vad som krävs för att ta nästa steg i utvecklingen.

Läs mer