Tjänster

Maximera intäkterna på ett lönsamt sätt

Hur kan du maximera företagets intäkter på ett lönsamt sätt i verksamheten? Vi hjälper dig att analysera och genomföra prioriterade insatser. Det handlar om att erbjuda rätt produkt i rätt kanal till ett pris som optimerar den långsiktiga lönsamheten.

Prissättning

Prisjusteringar är ofta förknippade med oro för tappade kunder och minskad nyförsäljning.

Många ser därför inte lönsamhetspotentialen med en prisjustering. Så behöver det inte vara. En framgångsrik prisjustering kräver ett arbete i flera steg – från strategi och modell till nivå och styrning. Dina konsulter på Axholmen guidar dig genom alla steg, oavsett om det handlar om traditionella eller värdebaserade prismodeller.

LÄS MER

Prissättning – omedelbar effekt med begränsad affärsrisk

Go-to-market

Möjligheten att erbjuda rätt produkt, i rätt kanal, vid rätt tillfälle blir allt viktigare i en tid som präglas av snabbt förändrade kundpreferenser och hög förväntan om individualisering. För att lyckas krävs datadriven kundsegmentering tillsammans med förståelse för vilka produkter och tjänster som skapar reella kundvärden i varje kanal och hur de paketeras. Vi på Axholmen finns vid din sida i utvecklingen och införandet av ett helhetskoncept för go-to-market. Ett koncept som skapar bra förutsättningar för ökad lönsamhet, nya intäktsströmmar och viktiga konkurrensfördelar.

Produkt- och kundlönsamhet

Visste du att bara mindre förbättringar i exempelvis konverteringsgrad, churn och snitt-försäljning per kund kan ge stor effekt på resultatet? Här på Axholmen jobbar vi mycket med förståelse för verklig produkt- och kundlönsamhet.

Ökade intäkts- och vinstmöjligheter

Vi hjälper dig att identifiera och realisera de åtgärder som skapar störst finansiellt resultat. Det handlar bland annat om att dra nytta av innovationen i ditt produkt- eller tjänsteerbjudande och öka intäkts- och vinstmöjligheterna genom exempelvis tjänstefiering av dina produkter (as-a-service) och prenumerationsupplägg. Det handlar också om att säkerställa att företagets prissättning är i linje med det pris som kunderna är villiga att betala. Med vår förståelse för kundkategorier utifrån intäkt och cost-to-serve möjliggör vi riktade åtgärder – med allt från prisförhandlingar till ökade satsningar på värdeskapande tilläggstjänster.

Kontakta mig

15 års erfarenhet av B2B och B2C Commercial Excellence-projekt inom Tillverkning, Logistik, Transport, SW/HW, Professionella tjänster, Outsourcing, Finansiella tjänster och Konsumentvaror.

Milosz Tersmeden, Partner och VD

MILOSZ.TERSMEDEN@AXHOLMEN.SE

+46 76 161 21 99

LinkedIn

Relaterade inlägg

Prisoptimering

För många företag kommer majoriteten av intäkterna från en befintlig kundbas i form av löpande avtal eller nya affärer från befintliga kunder. Prisjusteringar eller transiton till en ny prismodell kan vara mycket viktiga värdeskapare – sju framgångsfaktorer som vi anser i hög grad påverkar acceptansgraden oberoende av industri och geografi

Läs mer

Prisoptimering – när analys blandas med psykologi

Axholmens erfarenhet är att många företag har en stor, outnyttjad potential inom prissättning, där optimering är ett redskap för tillväxt och lönsamhet. Djup förståelse för korrelationen mellan pris, kommersiell modell, erbjudandepaketering och köpkriterier är nyckelfaktorer, men det kommer inte ta er hela vägen. Det psykologiska motståndet inom organisationen, som ofta drivs av en överdriven rädsla för negativa kundreaktioner, är den vanligaste anledningen till att företag inte når full potential. (Whitepaper skrivet på Engelska)

Läs mer