Felix Magnusson

Bakgrund
Masterexamen i Business & Management från Handelshögskolan i Stockholm. Utbytesstudier vid Instituto Tecnológico Autónomo de México i Mexico City.

Vad som motiverar mig
Att konstant bli utmanad då det får ökar mitt dagliga lärande.

Varför jag valt att arbeta på Axholmen
Det finns två huvudskäl. För det första så arbetar Axholmen med företag i varierande industrier som står inför olika sorters problem, detta faktum bidrar till en skarp inlärningskurva. För det andra så kände jag mig som en i gänget från dag ett när jag under våren 2021 gjorde ett internship här. Kulturen är fantastisk.