Företagsinsikter

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2023

Årets VD-studie visar en pessimistisk syn inför 2023, där majoriteten förväntar sig fortsatt negativ påverkan av omvärldsfaktorer såsom inflation, höga energipriser, brist på varor och svag krona. Detta är en stor kontrast till förra årets VD-studie där tilltron till den makroekonomiska utvecklingen var rekordhög.

Läs mer i Axholmens trettonde VD-studie, i samarbete med Affärsvärlden.

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2022

Axholmens VD-studie för 2022 visar på den mest positiva synen inför ett kommande år som har uppmäts sedan starten 2010. Läs mer om vad svenska VD:ar tror inför framtiden, samt vad SEBs Johan Javeus säger om resultaten från studien. Läs mer i Axholmens tolfte VD-studie som genomförs i samarbete med Affärsvärlden

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2021

Ta del av om hur svenska bolag påverkades av pandemin, samt vad VDar förutspår ska ske under 2021 i Axholmens VD-studie inför 2021, och i Affärsvärlden, där även SEBs chefsstrateg Johan Javeus har intervjuats baserat på slutsatserna.. Läs mer i Axholmens elfte VD-studie som genomförs i samarbete med Affärsvärlden

Läs mer