Företagsinsikter

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2022

Axholmens VD-studie för 2022 visar på den mest positiva synen inför ett kommande år som har uppmäts sedan starten 2010. Läs mer om vad svenska VD:ar tror inför framtiden, samt vad SEBs Johan Javeus säger om resultaten från studien. Läs mer i Axholmens tolfte VD-studie som genomförs i samarbete med Affärsvärlden

Läs mer

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2021

Ta del av om hur svenska bolag påverkades av pandemin, samt vad VDar förutspår ska ske under 2021 i Axholmens VD-studie inför 2021, och i Affärsvärlden, där även SEBs chefsstrateg Johan Javeus har intervjuats baserat på slutsatserna.. Läs mer i Axholmens elfte VD-studie som genomförs i samarbete med Affärsvärlden

Läs mer