God Jul önskar Axholmen

Fem reflektioner under julledigheten

När vi nu närmar oss slutet på året vill vi skicka en uppmaning till stilla reflektion under julledigheten. Vi hoppas att våra fem förslag till reflektionsämnen kan hjälpa dig att göra ett ”bokslut” över 2019 och förbereda dig inför nya, friska tag i januari.

Dela

Axholmen ser tillbaka på ytterligare ett händelserikt år präglat av spännande uppdrag hos nya och befintliga kunder samt flera nya, härliga kollegor.

När vi nu närmar oss slutet på året vill vi skicka en uppmaning till stilla reflektion under julledigheten. Vi hoppas att våra fem förslag till reflektionsämnen kan hjälpa dig att göra ett ”bokslut” över 2019 och förbereda dig inför nya, friska tag i januari.

Inför nästa år kan det vara extra viktigt med en dos reflektion, då 4 av 10 VD:ar på svenska företag tror att vi står inför en lågkonjunktur redan under 2020. Mer om detta och andra utmaningar och fokusområden för svenska företag kommer du kunna läsa om i vår VD-studie som publiceras i mitten på januari.

Vi tackar alla som vi har haft förmånen att samarbeta med under året genom att skänka en julgåva till UNHCR.

God Jul och Gott Nytt År!

Tveka inte att höra av dig om du önskar ett bollplank eller externt perspektiv på dina reflektioner.

  Ta del av våra Whitepapers

  Hållbar resursplanering – fem nyckelsteg för att lyckas

  Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

  Läs mer

  Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

  Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

  Läs mer

  Läs mer om hur vi kan hjälpa ert företag

  Om Axholmen

  Axholmen i korthet

  Managementkonsultfirma som grundades 2007 i syfte att erbjuda ett personligt och modernt svenskt alternativ till de amerikanska strategihusen, fokus är på lönsamhetsförbättringar som levereras i tätt samarbete med klienten med pragmatism som ledord

  Hur vi gör?

  Vi har lyckats bygga en stor kundbas bland ledande svenska och skandinaviska företag samt attrahera och behålla topptalanger. Vi har åstadkommit detta genom att leverera konkreta resultat i strategiska projekt kombinerat med ett sätt att arbeta i mindre, mer seniora team, tillsammans med vår kund. Våra kunder beskriver oss som både strategiska och konkreta genom att belysa vår förmåga att hjälpa dem att hitta relevanta lösningar samt vara med dem hela vägen tills att förändringen genomförts och resultat uppnås

  Vilka vi är?

  Axholmen har ett starkt team av erfarna managementkonsulter som alla delar tanken att moderna konsulttjänster är motiverade av de faktiska resultaten och det ekonomiska värdet som skapats. Vi är villiga att dela den kommersiella risken och knyta en stor del av vårat arvode till att de överenskomna resultaten uppnås