Hållbar resursplanering

Fem nyckelsteg för att lyckas

Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

Skrivet av: Richard Cecchini, Nathalie Lagerstam & Anna Nordberg

Dela

Hållbar resursplanering

1) Korrekt beskrivning – ofta hamnar fokus på resurstillgång, men genom att först och främst säkerställa en faktabaserad beskrivning av efterfrågan och ha kvalitet i indata kan planeringen av resurserna göras utifrån rätt grund

2) Resurser & verktyg – hållbar resurshantering handlar om att beskriva och optimera efterfrågan och tillgång och kontinuerligt matcha dessa fram till produktionsdagen. Centralt resursplanerings- och systemstöd som utgår från planeringens behov bidrar med att avlasta och ge stöd till verksamheten, säkerställer rätt fokus och ett gemensamt arbetssätt

3) Kort- och långsiktig planeringsprocess – för att matcha efterfrågan och tillgång över hela perioden bör planeringsorganisationen fokusera på olika faktorer i olika faser av planeringen. Den långsiktiga planeringen bör ta höjd för t ex möjliga nya affärer, personalomsättning och eventuella kompetensgap medan den kortsiktiga planeringen hanterar t ex utbildningar, sjukdom och planerade driftstopp

4) Investera frigjord tid – den tid som frigörs vid optimerad resursplanering kan användas till olika saker. Hållbar resursplanering investerar delar av den frigjorda tiden i t ex kompetensutveckling, miljö/kvalitetsarbete och kommunikation/dagliga produktionsmöten för att se till att organisationen först har en stabil grund som den sen kan fortsätta utvecklas från (till skillnad från att bara fokusera på hur den frigjorda tiden kan resultera i kortsiktiga kostnadsbesparingar). Detta skapar möjlighet till en ”god spiral”

5) Tydliga mål och uppföljning – skapa en gemensam syn och mål på vad som är en framgångsrik planering och följ upp kontinuerligt för att lära och förbättra. Tänk agilt, förbättra resursplaneringen steg för steg och bestäm vilka områden som ska prioriteras samt hur avancerad planeringen ska vara inom dessa områden. Väl inne i den goda spiralen skapas förutsättningar för löpande förbättring av planering, produktivitet och kvalitet vilket resulterar i ännu mer utrymme för kompetensutveckling, fler affärer, processutveckling och lägre kostnader

 

Vill du veta mer? Kontakta författare och ansvarig partner

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte

  Ta del av våra Whitepapers

  Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

  Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

  Läs mer

  Läs mer om hur vi kan hjälpa ert företag

  Om Axholmen

  Axholmen i korthet

  Managementkonsultfirma som grundades 2007 i syfte att erbjuda ett personligt och modernt svenskt alternativ till de amerikanska strategihusen, fokus är på lönsamhetsförbättringar som levereras i tätt samarbete med klienten med pragmatism som ledord

  Hur vi gör?

  Vi har lyckats bygga en stor kundbas bland ledande svenska och skandinaviska företag samt attrahera och behålla topptalanger. Vi har åstadkommit detta genom att leverera konkreta resultat i strategiska projekt kombinerat med ett sätt att arbeta i mindre, mer seniora team, tillsammans med vår kund. Våra kunder beskriver oss som både strategiska och konkreta genom att belysa vår förmåga att hjälpa dem att hitta relevanta lösningar samt vara med dem hela vägen tills att förändringen genomförts och resultat uppnås

  Vilka vi är?

  Axholmen har ett starkt team av erfarna managementkonsulter som alla delar tanken att moderna konsulttjänster är motiverade av de faktiska resultaten och det ekonomiska värdet som skapats. Vi är villiga att dela den kommersiella risken och knyta en stor del av vårat arvode till att de överenskomna resultaten uppnås