Kundlojalitet

Fem tips för ett lyckat lojalitetsprogram

Går det att göra kundlojalitet till något annat än en utopi? Fem tips för ett lyckat lojalitetsprogram

Skrivet av: Daniel Emanuelsson & Anna Nordberg

Dela

Kundlojalitet - skapa ett lyckat lojalitetsprogram

1) Enkelhet – Med digitaliseringens utbredning har förväntningar på kundupplevelsen ökat markant och ’effortless’ börjar bli en hygienfaktor inom handeln idag. För att inte bli en bromskloss i kundupplevelsen måste ett lojalitetsprogram genomsyras av enkelhet – enkelt att gå med, enkelt att ta del av information, enkelt att ta del av sina förmåner, enkelt att styra hur, när och vad som är relevant

2) Tydlighet – ”What’s in it for me?” – Kan du inte enkelt och tydligt besvara denna fråga är risken hög att nettomedlemsbasen aldrig växer. Vissa associerar idag kundklubbar med spam i inkorgen och det måste finnas en tydlig rational till varför de skall gå med i ännu en

3) Engagemang – Medlemmar blir inte lojala av ett nyhetsbrev här och en rabatt där, det krävs helhetsupplevelse och aktualitet för att skapa engagemang och få medlemmen att vilja fortsätta interagera med företaget. Poängnivåer är ett traditionellt grepp, gamifications och personaliserade erbjudanden ökar, men utvärdera även möjligheten att genom relevanta partnersamarbeten skapa en större dynamik i medlemskapet samtidigt som kostnaderna delas

4) Tillhörighet – Det emotionella värdet är nyckeln till sann lojalitet. Den bistra sanningen är att ingen kund kommer att vara obrottsligt lojal, men trovärdighet och förtroende tar dig en bit. Finns det en röd tråd från lojalitetsprogrammets erbjudanden till företagets varumärke? Finns det interaktioner och erfarenhetsutbyten mellan medlemmar? Genomsyrar medlemsinformation och kundupplevelse hela företaget, i varje interaktionsyta?

5) Lönsamhet – Aktiva medlemmar och en stor medlemsbas i all ära, men se till att hitta mätetal som även kan styrka lönsamheten i ett lojalitetsprogram och säkra en god ROI över tid. För mycket ”köpt” lojalitet riskerar driva programmet in i en ond spiral som eroderar marginalerna

Vill du veta mer? Kontakta författare och ansvarig partner

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte

  Ta del av våra Whitepapers

  Hållbar resursplanering – fem nyckelsteg för att lyckas

  Potentialen inom resursplanering är stor hos många företag men är sällan en fokusfråga för ledningen och förväntas bara fungera. En framgångsrik och hållbar resursplanering innebär fördelar för företaget genom bättre kvalitet och kundnöjdhet, ökad produktivitet (ca 10% enligt erfarenhet) samt ökad medarbetarnöjdhet, t ex tydlighet kring förväntan på arbetsuppgifter, utrymme för kompetensutveckling.

  Läs mer

  Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

  Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

  Läs mer

  Läs mer om hur vi kan hjälpa ert företag

  Om Axholmen

  Axholmen i korthet

  Managementkonsultfirma som grundades 2007 i syfte att erbjuda ett personligt och modernt svenskt alternativ till de amerikanska strategihusen, fokus är på lönsamhetsförbättringar som levereras i tätt samarbete med klienten med pragmatism som ledord

  Hur vi gör?

  Vi har lyckats bygga en stor kundbas bland ledande svenska och skandinaviska företag samt attrahera och behålla topptalanger. Vi har åstadkommit detta genom att leverera konkreta resultat i strategiska projekt kombinerat med ett sätt att arbeta i mindre, mer seniora team, tillsammans med vår kund. Våra kunder beskriver oss som både strategiska och konkreta genom att belysa vår förmåga att hjälpa dem att hitta relevanta lösningar samt vara med dem hela vägen tills att förändringen genomförts och resultat uppnås

  Vilka vi är?

  Axholmen har ett starkt team av erfarna managementkonsulter som alla delar tanken att moderna konsulttjänster är motiverade av de faktiska resultaten och det ekonomiska värdet som skapats. Vi är villiga att dela den kommersiella risken och knyta en stor del av vårat arvode till att de överenskomna resultaten uppnås