Kundservice

Kundservice har bytt skepnad

Kundservice som funktion har utvecklats tydligt på marknaden under de senaste fem åren. Vi ser primärt 10 olika förflyttningar som har gjorts brett på marknaden.

Skrivet av: Erik Mokvist

Dela

Kundservice har bytt skepnad - håller ni med?

Axholmen har stor erfarenhet av att hjälpa företag att förbättra och transformera sin kundserviceverksamhet. I punkterna ovan har vi summerat de förflyttningar som vi ser som tydligast hos alla de kunder vi jobbat med.

Axholmen har jobbat brett över olika branscher och i ett tiotal projekt där vi stöttat större företag med exempelvis:

 • Diagnos av kundserviceverksamhet för att identifiera förbättringspotential
 • Effektivisering för signifikant ökad tillgänglighet med bibehållen kostnad
 • Lönsamhetsförbättring med sänkt kostnad och ökad kvalitet, med bibehållen tillgänglighet och bibehållna försäljningsresultat
 • Strukturella förändringar genom centralisering, antingen fysisk centralisering eller virtuell centralisering
 • Outsourcing av större kundservicefunktioner med mål att sänka kostnad, öka kvalitet och accelerera inkommande försäljning
 • Återetablera kundservicefunktionen efter kollaps efter flera år av verksamhet i en negativ spiral
 • Beslutsunderlag och förankring av strukturella förändringar

Vi har utifrån vår erfarenhet byggt upp vår syn på hur en modern kundservice bör fungera, samt vilka fallgropar man på daglig basis ska undvika. Vi har även flera kontextspecifika verktyg för förbättring av en kundservicefunktion som vi arbetat fram under de senaste 10 åren.

Vill du se hur just din kundservice kan förbättras? Eller vill du ha hjälp att faktiskt genomföra det? Kontakta Erik Mokvist på Axholmen för ett första samtal eller möte.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte

  Ta del av våra Whitepapers

  Kategoristrategi – ett fundament för inköp att skapa värde

  Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Framtagning av en kategoristrategi är ett av de viktigaste verktygen för företagen att kunna identifiera och leverera på sina inköpsmål.

  Läs mer

  Läs mer om hur vi kan hjälpa ert företag

  Om Axholmen

  Axholmen i korthet

  Managementkonsultfirma som grundades 2007 i syfte att erbjuda ett personligt och modernt svenskt alternativ till de amerikanska strategihusen, fokus är på lönsamhetsförbättringar som levereras i tätt samarbete med klienten med pragmatism som ledord

  Hur vi gör?

  Vi har lyckats bygga en stor kundbas bland ledande svenska och skandinaviska företag samt attrahera och behålla topptalanger. Vi har åstadkommit detta genom att leverera konkreta resultat i strategiska projekt kombinerat med ett sätt att arbeta i mindre, mer seniora team, tillsammans med vår kund. Våra kunder beskriver oss som både strategiska och konkreta genom att belysa vår förmåga att hjälpa dem att hitta relevanta lösningar samt vara med dem hela vägen tills att förändringen genomförts och resultat uppnås

  Vilka vi är?

  Axholmen har ett starkt team av erfarna managementkonsulter som alla delar tanken att moderna konsulttjänster är motiverade av de faktiska resultaten och det ekonomiska värdet som skapats. Vi är villiga att dela den kommersiella risken och knyta en stor del av vårat arvode till att de överenskomna resultaten uppnås